Nadchodzące wydarzenia

SGESPORT.PL EUROPEAN ESPORTS LEAGUE
European cities will compete for the title of champion in the online sports league. . Players will compete in the most popular e-sports game Counter-Strike: Global Offensive.

National team matches take place after one meeting every two weeks. Best

4 teams from the group advance to the final.

 

 

Lista zawodników/Players list

Konin

Miłosz “AntyVirus” Konieczka Szymon “lampardxx” Zalewski Jakub “FakeTooMuch” Seidel Maik “LLTN” Piasecki Przemysław “przemeklovel” Strzykała Filip “zector” Henrykowski

Bratislava

Denis “DANDY” Štrbák Martin “StuFF” Opatovský Milan “SYNETIC” Poništ Martin “Fragile” Katkovčin Matej “pApizojT” Horváth Patrik “Zero” Žúdel

Trnava

Igor “Igino” Ragala Jaroslav “yarkope” Pekarovič Benjamín “reiden” Zuba Milan “braindamage” Nejedlík Lukáš “soul” Šišovský Martin “Maxx” Smolár

Košice

Dávid Korečko (Rese) Filip Mišľan (taz1x) Marek Čarný (GrincH) Pavol Kušmírek (Arkaham) Norbert Halász (nrkje) Slavomír Ščavnický (Skipi)

Warszawa

Jakub Krzaksiderr Wasilewski Nataniel Skubi Grzyb Patryk Vati Matuszak Jan Asphelion Migut Grzegorz FU51ON Gronowski Jan Kaczor Koczorowski

Rybnik

Mateusz benogod Bennek Jakub OLESIO Oleś Mateusz majduck Majdak Grzegorz Kiris Groborz Łukasz Lejwa Kolarczyk Radosław AdzioS Kuczera

Kraków

Kuba Feno Zegarek Damian ‘Dam1x’ Krzechki Szymion “Krasnal’ Mrozek Michael ‘nez1337’ Lachman Kuba ‘Wonsz’ Pikur ————–

Inowrocław

Jakub The_Wirus Ostrowicki Kamil HsWilku Wilczyk Adrian -Pietrek Maciejewski Jakub zaniuhehe Zaniewski Patryk dallas—- Kraczkowski Patryk lolek14441 Jendrzejczak

Benešov (Outsiders Gaming)

Daniel “pLyXoL” Krygel Adam “FraxX” Petrásek Jakub “Includ” Veverka Mirek “BDYY” Godža Marek”Alien” Pivka Milan “Bito” Bitala

Lyon

Elite Faycus LINDRA Nüst Sovex66 Albiflo

 

§4.0 European Esport League


4.1. Rozgrywki są prowadzone online

4.2. Ostatnia kolejka rozgrywek odbędzie się offline podczas jednej z edycji organizowanych przez SUPER GAME e-sport.

4.1. System rozgrywek polega na cotygodniowych spotkaniach BO1 na wzór ligi piłkarskiej.

4.2. Administracja tworzy pokoje meczowe na platformie Faceit, gdzie są prowadzone rozgrywki.

4.3. Zakaz wyzywania graczy oraz wyśmiewania się z nich ze względu na umiejętności czy też wiek. Dotyczy to pokojów meczowych na FACEIT, czatu w grze lub TeamSpeak3’a.

4.4. Mecz, na który nie stawiła się drużyna, zostaje zakończony walkowerem po 15 minutach od planowanego momentu rozpoczęcia. Jeżeli drużyna przeciwna wyraża zgodę, jak i administrator główny CS: GO tylko wtedy można poczekać na zespół przeciwny nie więcej niż 30 minut.

4.5. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych organizatora, będzie powtórzony.

4.6. Obowiązują mapy:

          a) Jest to zależne od VALVE jakie w danym czasie są mapy turniejowe.

-DE_CACHE

-DE_DUST2

-DE_INFERNO

-DE_NUKE

-DE_MIRAGE

-DE_OVERPASS

-DE_TRAIN

 

4.7. Zakaz przeklinania/wyzywania podczas gry. Jeżeli gracz będzie wyzywał, gracz zostanie upomniany, po trzykrotnym upomnieniu cały zespół zostanie zdyskwalifikowany z miesięcznym zakazem gry na wydarzeniach SUPER GAME e-sport.

4.8. W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzje podejmuje administrator oraz organizatorzy.

4.9. Każdy uczestnik powinien posiadać czyste (niezbanowane konto) Steam z grą Counter Strike: Global Offensive.

4.10. Każdy uczestnik powinien posiadać konto na FACEIT, jak i  założoną drużynę na platformie https://www.faceit.com

4.12. Zakaz używania obraźliwych awatarów, nazw drużyn oraz nazw zawodników tym samym nazw trudnych do przeczytania, w razie niedostosowania się administrator upomni drużynę, jeżeli nazwa lub awatar nie zostanie zmieniony, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.

 

4.13. Punktacja

– System rozgrywek to BO1, czyli jeden mecz jednego weekendu.

– System rozgrywek polega na trybie kolejki.

– Mecze rozgrywane są każdy z każdym.

– O kolejności rozgrywanych meczów decyduje losowanie.

– Każde zwycięstwo to 2 punkty

– Każdy remis to 1 punkt (z racji z mecze rozgrywane są na FACEIT nie możemy wyłączyć dogrywek, jeżeli wynik w meczu będzie 15-15, nie trzeba grać dogrywki gdyż nie będzie ona uwzględniana)

– Każda przegrana to 0 punktów.

 

§4.0 European Esport League

4.1. The games are played online

4.2. The last round of games will take place offline during one of the editions organized by SUPER GAME e-sport.

4.1. The tournament system is based on weekly BO1 meetings, similar to the football league.

4.2. The administration creates match rooms on the Faceit platform, where the games are played.

4.3. It is forbidden to challenge players or make fun of them because of their skills or age. This applies to match rooms on FACEIT, in-game chat or TeamSpeak3.

4.4. A match that has not been shown by the team will be forfeited 15 minutes after the scheduled start. If the opposing team agrees, and the CS: GO main administrator, only then you can wait for the opposing team no more than 30 minutes.

4.5. A match that is abandoned for technical reasons from the organizer will be repeated.

4.6. Maps are valid:

a) It depends on VALVE what the tournament maps are at the time.

-DE_CACHE

-DE_DUST2

-DE_INFERNO

-DE_NUKE

-DE_MIRAGE

-DE_OVERPASS

-DE_TRAIN
4.7. No swearing / calling out during the game. If the player makes a challenge, the player will be reprimanded, after three reprimands, the entire team will be disqualified with a one-month ban on playing at SUPER GAME e-sport events.

4.8. In matters not described in the regulations, decisions are made by the administrator and the organizers.

4.9. Each participant should have a clean (unbanned) Steam account with Counter Strike: Global Offensive.

4.10. Each participant should have an account on FACEIT and a team set up on the platform https://www.faceit.com

4.12. It is forbidden to use offensive avatars, team names and names of players, and therefore names that are difficult to read, in the event of non-compliance, the administrator will warn the team, if the name or avatar is not changed, the team will be disqualified.
4.13. Punctation

- The tournament system is BO1, which is one match of one weekend.

- The game system is based on the queue mode.

- Matches are played against each other.

- The order of the matches played is decided by lot.

- Each win is worth 2 points

- Each draw is 1 point (because matches are played on FACEIT, we cannot turn off overtime, if the result in the match is 15-15, you do not have to play extra time because it will not be taken into account)

- Each loss is 0 points.

 

 

 

Hit enter to search or ESC to close